Børn optages som elever på skolen fortrinsvis efter ventelisterne til de enkelte klasser. Undtagelsen er bl.a søskendebørn og børn af ansatte, som har forret frem for ventelisten med hensyn til optagelse. Det har vist sig nødvendigt at give en definition på begrebet søskendebørn, og skolen har derfor følgende praksis:
 
Et barn kan optages som søskendebarn, hvis barnet på tidspunktet for skolegangens begyndelse har en eller flere søskende på skolen. Det er en forudsætning, at begge børn i mindst halvdelen af tiden har bolig i samme husstand. Samtidig skal mindst en af forældrene i husstanden have forældremyndighed/værgeret over barnet.
 
Det er vigtigt, at ønske om optagelse af et barn med henvisning til status som søskendebarn skal anmeldes til skolens kontor så hurtigt som muligt.